Tréninkový software X-RAY TUTOR

Výcvikový program X-RAY TUTOR, švýcarské společnosti CASRA, je vyvíjen za podpory Univerzity aplikovaných věd a umění v Severním Švýcarsku – škola aplikované psychologie, Univerzity v Zurichu – Visual Cognition Research Group (VICOREG) a Applied Psychological Science Solutions (APSS).

Přínos a výhody tréninku Tutor

  • Zvyšování schopnosti operátora rozeznat nebezpečné předměty v zavazadlech či zásilkách, zvýšení efektivity práce s rentgenovým přístrojem
  • Minimální nároky na správce systému
  • Neomezený přístup přes internet
  • Nevázanost na výrobce rentgenového přístroje
  • Víceúrovňový systém umožňující trénink jak začátečníka, tak i zlepšování úrovně pokročilých operátorů
  • Možnost editace vlastní knihovny nebezpečných předmětů

Tréninkový software Tutor je komplexní software pro výuku a trénink operátorů RTG přístrojů využitelný ihned po pořízení bez nutnosti složitého nastavování. Operátorovi jsou na obrazovku promítány obrázky reálných zavazadel. Náhodně jsou do těchto zavazadel vkládány obrázky nebezpečných/zakázaných předmětů (nože, zbraně, výbušniny, drogy). Operátor vždy musí vyhodnotit, zda je zavazadlo bez nebezpečného předmětu, nebo zda je s předmětem a kliknutím myši označit místo, kde nebezpečný předmět je. Na rozhodnutí o obrázku má předem nastavený čas.

Na obrázky zavazadel lze vždy aplikovat mimo zvětšení také běžně známé zobrazovací funkce, jako je například černobílý režim, režim pouze organika / anorganika, zvýraznění hran, přesně tak jak je operátor zvyklý z RTG. Samotné prostředí však není nijak svázáno s daným typem RTG přístroje. Tento tréninkový software je tedy vhodný pro operátory všech běžných bezpečnostních rentgenů.

Tréninkový kurz se zcela automaticky přizpůsobuje schopnostem operátora. V začátku jsou používána lehce rozeznatelná zavazadla a předměty. Jak se operátor zlepšuje, postupuje na vyšší úroveň a obrázky jsou již složitější.

Trénink lze přerušit v jakémkoliv bodě. Do statistik jsou započítány výsledky z aktuálního sezení a operátorovi se zobrazí dosažené výsledky.

Dostupné knihovny pro Tutor

Knihovny vždy obsahují čistá zavazadla (zásilky, zboží, …) daného druhu a skupinu nebezpečných předmětů v různých úhlech a náročnosti odhalení. U tréninku lze nastavit, zda bude do zavazadla vkládán pouze jeden nebo dva zakázané předměty. Zvolenou knihovnu lze upravit na míru, nebo aktivovat doplněk umožňující plnou správu (úpravu, odstranění, doplnění) knihovny.

Kabinová zavazadla, Soudy, Soukromý sektor

CBS

knihovna zavazadel obsahující nebezpečné předměty zakázané pro vnášení do zón SRA a do budov pod režimem kontroly

CBS+LAGs

knihovna navíc obsahuje tekutiny, aerosoly a gely pro splnění nové legislativy,
předepisující deklaraci těchto předmětů a vyjmutí před kontrolou v RTG

Zapsaná zavazadla

HBS

knihovna zavazadel obsahující nebezpečné předměty zakázané pro převoz v zapsaných zavazadlech

HBS+DG

knihovna navíc obsahuje nebezpečné předměty (Dangerous Goods), které vyžadují specifický proces odbavení

Cargo

Cargo

knihovna obsahující nadrozměrné náklady a nebezpečné předměty zakázané pro převoz v tomto režimu

Cargo+DG

knihovna navíc obsahuje nebezpečné předměty (Dangerous Goods), které vyžadují specifický proces odbavení

Pošta

Mail

knihovna obsahující poštovní zásilky (obálky, balíky) a nebezpečné předměty, převážně IED, ostatní výbušné systémy, zbraně, nože a další zakázané předměty

Věznice

Prison

speciální knihovna určená pro věznice, obsahuje výbušniny, IED, zbraně, nože a další zakázané předměty jako například mobilní telefony, drogy

Jaderné elektrárny

Power Plant

speciální knihovna určená pro jaderné elektrárny, která vedle běžných zakázaných předmětů obsahuje navíc předměty zakázané v tomto prostředí, například záznamová zařízení

Statistiky

Software obsahuje podrobné statistiky o výsledcích a průběhu tréninků, které si administrátor může kdykoliv zobrazit.

Ve statistikách je například zobrazen čas celkově strávený na tréninku, úroveň daného operátora, kolik již hodnotil obrázků a další.

Všechny statistiky lze pohodlně exportovat do běžných formátů jako je PDF, HTML, Excel, a další.