Servis Musil, s.r.o.

Společnost Servis Musil, s.r.o. se od roku 1992 zabývá prodejem, pronájmem a opravami zařízení, která jsou určena ke kontrole osob, zavazadel, zásilek, zboží apod.. Jedná se například o detektory kovů (ruční detektory kovů, průchozí rámové detektory kovů), detektory drog a výbušnin, bezpečnostní rentgeny ke kontrole zavazadel, zásilek, osobních a nákladních vozů, včetně software pro výuku operátorů. V této oblasti působí již více než dvacet let.

Společnost  je na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost oprávněna nakládat se zdroji ionizujícího záření a to ve smyslu dovozu, distribuce, instalací a oprav, včetně mobilních RTG zařízení.

V rámci dodavatelského řetězce a v rámci fungování společnosti je uplatňován etický kodex, běžně rozšířený a uplatňovaný v EU.

Společnost Servis Musil aktuálně spravuje přes 500 detekčních zařízení po celé republice. Pro zajištění prvotřídního servisu je schopna nabídnout velmi rychlé reakční doby včetně kompletní opravy zařízení v místě instalace.

Technici pravidelně absolvují certifikovaná školení u výrobců nabízené technologie.

V rámci České republiky působíme jako smluvní distributor, partner a servisní centrum výrobce Smiths Detection.
Smiths Detection je předním celosvětovým výrobcem bezpečnostních rentgenů, detektorů drog a výbušnin a další bezpečnostní detekč techniky
Více informací o výrobci: smithsdetection.com
V rámci České republiky působíme jako distributor, partner a servisní centrum výrobce CEIA S.p.A.
CEIA S.p.A. je předním výrobcem bezpečnostních detektorů kovů – průchozí, ruč, magnetostatické detektory kovů, a dále detektorů kapalných výbušnin, celotělových osobních skenerů a detektorů radioaktivních materiálů
Více informací o výrobci: ceia.net

Kontaktujte nás

Máte-li již u nás sjednánu servisní smlouvu, tak své prosby a dotazy, prosím, směřujte na kontaktní údaje v ní uvedené.

Na následujících kontaktech jsme připraveni poskytnout maximum informací a součinnosti během pracovní doby (PO – PÁ, 9-17)

Kontaktujte nás