Pronájem detekčních přístrojů

Nabízíme možnost dlouhodobého či krátkodobého pronájmu bezpečnostních rentgenů a pronájmu detektorů kovů (průchozí, ruční).

Součástí pronájmu průchozích detektorů kovů a bezpečnostních rentgenů je doprava na místo použití, odborná instalace, včetně zaškolení obsluhy pro bezpečné používání s ohledem na požadavky SÚJB, nastavení detektorů kovů pro plný soulad s bezpečnostními požadavky a vyškolení obsluhy v možnostech dodatečného nastavení.

V rámci pronájmu lze sjednat například telefonickou podporu 24/7 a zásah s požadovanou dobou příjezdu dle polohy. Dle sjednaných podmínek lze využívat i bezplatného servisu a provádění zkoušek dle nařízení SÚJB. U krátkodobých pronájmů lze také zajistit stálou přítomnost servisního technika v místě konání akce.

Pronájem detektorů kovů a bezpečnostních rentgenů je vždy kompletní zakázka, včetně zajištění prostředků pro snadnou instalaci a rychlý průběh kontroly.

Pro krátkodobý pronájem přístrojů lze sjednat i další doplňkové služby, zejména pak obsluhu přístrojů a vykonávání procesu kontroly profesionálními operátory. Ve spolupráci s bezpečnostními agenturami lze zorganizovat kompletní zajištění bezpečnosti.

Pro zajištění bezpečnosti na mimořádných událostech, koncertech, společenských akcích apod. lze sjednat pronájem většího počtu bezpečnostních rentgenů či detektorů kovů.

S ohledem na bohaté dosavadní zkušenosti jsme schopni provést pronájem bezpečnostních přístrojů, instalaci i v obtížných místech. Samozřejmostí je počáteční poradenství.

Pro zákazníky z filmové sféry jsme schopni poskytnout maximum součinnosti pro vytvoření potřebných scén, prostorů apod.

Poptávka pronájmu

Pro poptávku pronájmu nás kontaktujte na uvedených kontaktech zde

Pro snadný průběh prvotní kalkulace a smluvení podmínek pronájmu si, prosím, připravte následující informace:

  • požadovaný termín a místo pronájmu
  • požadovaný den a časové rozpětí instalace
  • požadovaný den a časové rozpětí demontáže
  • počet požadovaných zařízení (průchozí detektor kovů, ruční detektor kovů, bezpečnostní rentgeny)