Průchozí detektor kovů Ceia HI-PE Plus

Přesná detekce

Detekční rám Ceia HI-PE Plus dokáže detekovat velmi široký rozsah zbraní, vyrobených z kovů magnetických, nemagnetických a smíšených sloučenin. Analýza kontrolované osoby je provedena v celé výšce, tedy „od hlavy až k patě“.

Detektor Ceia HI-PE Plus je vybaven unikátní technologií Met-Identity, který informuje operátora o složení detekovaného předmětu. Bezpečnostní standardy pro detekci zbraní vyžadují detekovat zbraně z železných, neželezných kovů, ale také nemagnetických slitin. Detektor HI-PE Plus je díky technologii Met-Identity schopen takové předměty spolehlivě detekovat ve všech zónách.

Na průchozím detektoru kovů Ceia HI-PE Plus lze použít funkci náhodného alarmu, která je vyžadována bezpečnostními standardy pro použití na letištích.

Průchozí detektor kovů Ceia HI-PE Plus může obsahovat až 50 vestavěných bezpečnostních úrovní (až 30 mezinárodních bezpečnostních standardů; až 20 uživatelsky nastavitelných programů), mezi kterými lze jednoduše přepínat dle požadavku situace klávesou, či použitím čipové karty.

Klíčové vlastnosti

  • přesná detekce zbraní z magnetických, nemagnetických a sloučených slitin
  • 60 lokalizačních zón (20 výškových, 3 stranové)
  • vysoká rozlišovací schopnost a průchodnost
  • odolnost vůči okolnímu rušení
  • snadná a rychlá instalace
Technické informace

Signalizace alarmu

Rámový detektor Ceia HI-PE nabízí 60 lokalizačních zón

Vizuální signalizace

  • centrální řídicí jednotka : zelené a červené hvězdičky, počtem odpovídající velikosti detekované hmoty a zobrazení složení detekované hmoty
  • 4 vícezónové sloupce po stranách rámu zobrazují přesně polohu předmětu (na výšku a stranově levá, pravá, střed)

Zvuková signalizace

  • 10 volitelných stálých a pulzních tónů, 34 speciálních tónů
  • hlasitost volitelná v rozsahu 0 až 90 dbA v 1 metru

Provozní vlastnosti

Detektor kovů Ceia HI-PE Plus je vyroben z velmi kvalitních materiálů, stálých a lehce omyvatelných.

Centrální řídicí jednotka obsahuje jasně viditelný alfanumerický displej, kde je zobrazován výsledek kontroly, včetně znázornění velikosti detekované hmoty a klávesy pro snadné nastavení parametrů, výběr bezpečnostních standardů a čtení počítadel průchodů. Přístup k nastavení parametrů je chráněn heslem a celá jednotka je vybavena zamykatelným panelem.

Detekční rám Ceia HI-PE Plus je vybaven čtyřmi světelnými pruhy po stranách rámu, které umožňují zobrazovat polohu detekovaného předmětu jak na výstupu z rámu tak na vstupu. Zároveň tyto pruhy obsahují semaforovou signalizaci, která informuje kontrolované osoby o možnosti vstupu do prostoru kontroly.

Na detekčním rámu není potřeba dělat žádné kalibrace. Ty jsou prováděny automaticky a díky autodiagnostickému systému jsou zaručeny stále provozní hodnoty.

Instalace

Průchozí detektory kovů Ceia jsou vybaveny funkcí pro automatickou synchronizaci, která umožňuje instalovat rámy vedle sebe v blízkosti již od 5 cm bez použití externích kabelů pro nastavení.

Proces instalace a nastavení je velmi zjednodušen pomocí funkce automatické instalace (OTS).

Napájení lze přivádět do rámu jak zespoda tak shora. Rám je napájen bezpečným stejnosměrným napětím.

Rámy lze vybavit rozšířením pro venkovní instalaci, která splňuje požadavky ochrany stupně IP65 a dalšími možnostmi – viz. příslušenství.

Díky diskriminaci kovových předmětů běžné potřeby (klíče, spony, přezky, …) je dosaženo vysoké průchodnosti. Odolnost vůči okolnímu rušení umožňuje instalovat tyto detektory i v nepříznivých podmínkách.

Příslušenství