Průchozí a ruční detektory kovů výrobce CEIA jsou plně v souladu s Doporučením komise (EU) o dobrovolných požadavcích EU na výkonnost zařízení pro detekci kovů používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu).

Toto doporučení, mimo jiné, definuje Standardy určující požadavky na úrovně detekce a diskriminace.

Pro zabezpečení veřejných a společenských akcí a pro zabezpečení prostor, kde není možné přijmout opatření výrazně omezující prostup kontrolním bodem (odkládání předmětů a částí oděvů, apod.) jsou vhodné Standardy 1 a 2. Pro tento standard je ideálním zařízení CEIA OPENGATE

Standardy 3, 4 a 5, které cílí na drobnější předměty detekce ve spojení s možností adekvátních postupů v rámci kontrolního bodu a zabezpečení vůbec, lze plnit zařízeními CEIA HI-PE Plus (vyjma Standardu 5) a CEIA SMD600 Plus (Standard 3, 4 a 5).

Kompletní DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2023/1468 ze dne 10. května 2023 o dobrovolných požadavcích EU na výkonnost zařízení pro detekci kovů používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu) lze nalézt pod tímto odkazem

 

V případě zájmu o podrobné informace nás neváhejte kontaktovat. V souladu se Standardy definovanými Doporučením komise (EU) o dobrovolných požadavcích EU na výkonnost zařízení pro detekci kovů používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu) jsme schopni zajistit definované testovací vzorky, případně provést analýzu vašeho zařízení / nastavení.

Pokud plánujete zabezpečení veřejné či společenské akce, navýšení standardu ve vaší instituci nebo úpravu stávajících procesů, rádi Vám předáme naše dlouholeté zkušenosti v oboru.