Průchozí detektor kovů Ceia SMD600 Plus

Standard NIJ-0601.02

US Standard NIJ-0601.02 stanovuje požadavky na citlivost, diskriminaci a odolnost při nasazení v budovách soudů a věznic. Standard definuje tři úrovně zabezpečení: LO Level (detekce velkých předmětů), MO Level (detekce středně velkých předmětů) a SO Level (detekce malých předmětů).

Bezpečnostní rám SMD600 Plus plně vyhovuje tomuto Standardu v detekci všech zmíněných úrovní zabezpečení (LO, MO, SO) a díky tomu může být s výhodami nasazován do budov, kde je požadavek na kontrolu běžných návštěvníků, ale i osob s potřebou zvýšené detekce, a to i v oblastech s velkým okolním rušením.

Specifikace

  • plně shodný s US standardem NIJ-0601.02, vyžadující např. detekci uvnitř těla
  • velmi pokročilá rozlišovací schopnost, zvyšující průchodnost při kontrole běžné veřejnosti
  • přesná signalizace umístění detekovaného předmětu
  • odolnost vůči okolnímu rušení
  • snadná a rychlá instalace
Technické informace

Detekuje malé předměty jak vně, tak uvnitř těla

  • rychlá a přesná detekce v celém průchozím prostoru
  • velmi přesná signalizace umístění detekovaného předmětu, snižující nutnost kompletní dodatečné kontroly
  • programy s jednoduchým přepínáním pro kontrolu běžných návštěvníků a osob se zvýšeným nárokem na kontrolu

Bezpečnostní programy a standardy

Detektor Ceia SMD600 Plus může být vybaven až 50ti skupinami nastavení: až 30 mezinárodních standardů, až 20 uživatelských standardů.

Velmi jednoduchým krokem lze aktivovat jeden z uložených požadovaných mezinárodních standardů či uložit a vyvolat vlastní skupinu parametrů (nastavení). Tyto standardy lze velmi jednoduše aktivovat pomocí klávesnice nebo použitím chipové karty.

Příslušenství